Ο Σπύρος Β. Ρομποτής στις 21/1/2016 έδωσε δυναμικά το παρόν στη πανστρατιά όλων των επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών, ενάντια στο ασφυξιογόνο & εργασιοκτόνο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση.
Η συμμετοχή στον αγώνα κατά της μαζικής φτωχοποίησης των παραγωγικών τάξεων, οι οποίες αναπόφευκτα εξωθούνται στην ανεργία και τη μετανάστευση, αποτελεί καθήκον όλων.
Οφείλουμε λοιπόν να αντισταθούμε σε έναν πόλεμο, που λεηλατεί ανηλεώς το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, οδηγώντας τους στην εξαθλίωση και τον οικονομικό αφανισμό.