Ο δικηγόρος Σπύρος Ρομποτής δηλώνει για την μαγνητοσκόπηση του εργαζομένου κατά την ώρα της εργασίας του ότι "δεν είναι παράνομη καθότι αφορά πράξεις σχετικές με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα".