Με απλά λόγια, ο νομοθέτης προβαίνει σε αβάσιμες και αδικαιολόγητες διακρίσεις, θεωρώντας ότι μόνο ορισμένοι υπάλληλοι είναι άξιοι να αμειφθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, ενώ αντίθετα οι αστυνομικοί οφείλουν να εργαστούν αμισθί και πέραν του ωραρίου και των συνήθων καθηκόντων τους.

Η διάταξη αυτή συνιστά επιεικώς παρωδία νομοθετικής ρύθμισης, καθώς απαξιώνει οικτρά τον ίδιο το θεσμό της  Ελληνικής Αστυνομίας, υποτιμώντας την καίρια συμβολή της στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών.

Είναι λυπηρό, στην Ελλάδα του 2012, να αντιμετωπίζεται ο αστυνομικός ως υποζύγιο, αν όχι ως ανδρείκελο στην υπηρεσία πολιτικών σκοπιμοτήτων και υπό το πρόσχημα «οικονομικών δυσχερειών».

Δυστυχώς, η ίδια η Πολιτεία φαλκιδεύει την θεσμική αποστολή της Αστυνομίας, τη στιγμή που την επιφορτίζει με τεράστιο βάρος υποχρεώσεων και απαιτήσεων.